GCEH 1 – Hacking Với Metasploit Framework (Module 6 Tấn Công Tự Động Với Armitage)

Armitage là một giao diện đồ họa (GUI) đơn giản và mạnh mẽ được phát triển dựa trên nền tảng Metasploit Framework. Metasploit Framework là một công cụ mã nguồn mở phổ biến được sử dụng để thực hiện kiểm thử xâm nhập và tấn công mạng.

Armitage cung cấp một giao diện trực quan và dễ sử dụng cho Metasploit Framework, giúp người dùng thực hiện các cuộc tấn công mạng một cách dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Armitage kết hợp các tính năng của Metasploit Framework vào trong một giao diện người dùng đồ họa, cung cấp các công cụ và chức năng để quản lý và thực hiện các cuộc tấn công mạng.

Các tính năng và chức năng của Armitage bao gồm:

  1. Quản lý hosts: Armitage cho phép quản lý và theo dõi các máy chủ và thiết bị mạng trong một giao diện trực quan. Người dùng có thể quét mạng, tìm kiếm hosts và xác định các lỗ hổng có thể tấn công.
  2. Tấn công và kiểm thử xâm nhập: Armitage cung cấp các công cụ và chức năng để thực hiện các cuộc tấn công và kiểm thử xâm nhập. Người dùng có thể chọn và thực hiện các tác vụ từ danh sách các tùy chọn có sẵn trong giao diện Armitage.
  3. Hỗ trợ cho tác vụ tấn công: Armitage cung cấp các tính năng hỗ trợ như tìm kiếm thông tin về hosts, quản lý payload và exploit, thực hiện kiểm tra khả năng xâm nhập và theo dõi quá trình tấn công.
  4. Đồ họa và báo cáo: Armitage cung cấp giao diện đồ họa trực quan cho các cuộc tấn công và cung cấp khả năng tạo báo cáo về các hoạt động và kết quả của tấn công.

Khi kết hợp với Metasploit Framework, Armitage cung cấp một giao diện người dùng đồ họa mạnh mẽ để thực hiện các cuộc tấn công mạng và kiểm thử xâm nhập một cách dễ dàng và hiệu quả.

Lesson 9.0_Cài Đặt _Armitage

Lesson 9.1_Chạy Armitage Với Metasploit Trên Kali Linux

Lesson _9.2_Hacking Với Armitage

Lesson 9.4_Auto Hacking Với Armitage

Comments