GCEH 1 – Hacking Với Metasploit Framework (Module 1)

Metasploit Framework là một công cụ phổ biến và mạnh mẽ trong lĩnh vực bảo mật mạng và pentesting. Nó cung cấp một nền tảng linh hoạt cho việc phát hiện lỗ hổng bảo mật, khai thác và kiểm tra tính bảo mật của các hệ thống và ứng dụng.

Dưới đây là một số đặc điểm chính và tính năng của Metasploit Framework:

 1. Mô-đun và Exploit: Metasploit Framework cung cấp một bộ sưu tập đa dạng các mô-đun và exploit để khai thác các lỗ hổng bảo mật. Các mô-đun này bao gồm quét lỗ hổng, khai thác lỗ hổng, tấn công từ chối dịch vụ (DoS), tấn công xâm nhập wireless và nhiều hơn nữa.
 2. Payloads: Metasploit Framework cung cấp các payloads (tải tấn công) để thực hiện các hành động sau khi khai thác thành công một hệ thống. Payloads có thể bao gồm việc kiểm soát từ xa máy tính mục tiêu, thu thập thông tin, tạo backdoor hoặc thực hiện các tác vụ tùy chỉnh khác.
 3. Quản lý mục tiêu: Metasploit Framework cho phép quản lý các mục tiêu khai thác trong quá trình kiểm thử. Bạn có thể nhập thông tin về các hệ thống, cổng kết nối, dịch vụ chạy trên hệ thống và các lỗ hổng đã được tìm thấy. Điều này giúp tổ chức và quản lý quá trình pentesting một cách hiệu quả.
 4. Tương tác dòng lệnh và giao diện đồ họa: Metasploit Framework cung cấp cả giao diện dòng lệnh (CLI) và giao diện đồ họa (GUI) để tương tác với công cụ. Giao diện dòng lệnh cho phép các nhà nghiên cứu và chuyên gia bảo mật tùy chỉnh và tự động hóa các tác vụ, trong khi giao diện đồ họa dễ sử dụng hơn đối với người mới bắt đầu.
 5. Cộng đồng và cập nhật: Metasploit Framework được phát triển và duy trì bởi Rapid7 và cộng đồng bảo mật toàn cầu. Công cụ này thường được cập nhật thường xuyên với các mô-đun, exploit và tính năng mới, đảm bảo rằng nó đáp ứng được các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật mới nhất.
 6. Phân tích kết quả: Metasploit Framework cung cấp khả năng phân tích và xem xét kết quả sau quá trình kiểm thử. Bạn có thể xem chi tiết về các lỗ hổng đã tìm thấy, kết quả khai thác, payload được sử dụng và dữ liệu thu thập được. Điều này giúp bạn đánh giá và hiểu rõ hơn về mức độ rủi ro và tình trạng bảo mật của một hệ thống.
 7. Tích hợp và mở rộng: Metasploit Framework có khả năng tích hợp và mở rộng với các công cụ và tài liệu bảo mật khác. Bạn có thể kết hợp Metasploit với các công cụ phân tích lưu lượng mạng, quản lý danh sách lỗ hổng, hay các công cụ phát hiện xâm nhập khác để tăng cường quy trình pentesting.

Metasploit Framework là một công cụ mạnh mẽ trong việc thử nghiệm bảo mật và pentesting, tuy nhiên, việc sử dụng nó yêu cầu kiến thức và kỹ năng sâu về bảo mật mạng để đảm bảo sử dụng công cụ này một cách đúng đắn và đạo đức.

Nội dung khóa học Hacking Với Metasploit Framework

Lesson 1.1 – Tổng Quan Về Hacking & Kiếm Thử Bảo Mật :

Hacking và kiểm thử bảo mật là hai khái niệm liên quan đến việc thử nghiệm tính bảo mật của các hệ thống và ứng dụng để tìm lỗ hổng và cải thiện mức độ an toàn. Dưới đây là một tổng quan về hacking và kiểm thử bảo mật:

 1. Hacking: Hacking là quá trình xâm nhập hoặc khai thác các hệ thống máy tính, mạng, ứng dụng hoặc thiết bị điện tử để kiểm tra tính bảo mật và tìm ra các lỗ hổng. Hacking có thể được thực hiện với mục đích bảo mật (ethical hacking) hoặc với mục đích xấu (black hat hacking). Ethical hacking thường được thực hiện bởi các chuyên gia bảo mật có sự đồng ý và mục đích cải thiện mức độ an toàn của hệ thống, trong khi black hat hacking thường là hoạt động bất hợp pháp và xâm phạm quyền riêng tư.
 2. Kiểm thử bảo mật (pentesting): Kiểm thử bảo mật (pentesting), hay còn được gọi là penetration testing, là quá trình thử nghiệm và kiểm tra tính bảo mật của một hệ thống, mạng, ứng dụng hoặc thiết bị. Mục đích của kiểm thử bảo mật là tìm ra các lỗ hổng và ranh giới của hệ thống để đề xuất các biện pháp cải thiện bảo mật. Các kiểm thử viên bảo mật thường là những chuyên gia có kiến thức sâu về lĩnh vực này và sử dụng các công cụ và kỹ thuật để tìm lỗ hổng, khai thác và đánh giá tính bảo mật.
 3. Phân loại pentesting:
 • Black Box Testing: Kiểm thử trong tình huống không có bất kỳ thông tin nào về hệ thống, giống như một kẻ tấn công bên ngoài.
 • White Box Testing: Kiểm thử với sự hiểu biết toàn diện về hệ thống, bao gồm cấu trúc, mã nguồn và thông tin khác.
 • Grey Box Testing: Kiểm thử với một số thông tin hạn chế về hệ thống, giống như một người trong nhóm phát triển.
 1. Công cụ và kỹ thuật: Hacking và kiểm thử bảo mật sử dụng các công cụ và kỹ thuật đa dạng để tìm lỗ hổng và khai thác. Các công cụ phổ biến được sử dụng trong hacking và kiểm thử bảo mật bao gồm:
 2. Công cụ Metasploit Framework: Đây là một trong những công cụ phổ biến nhất trong việc khai thác lỗ hổng và thử nghiệm bảo mật. Nó cung cấp một bộ sưu tập mô-đun, exploit và payloads để thực hiện các tác vụ pentesting.
 3. Wireshark: Đây là một công cụ phân tích lưu lượng mạng mạnh mẽ. Nó cho phép người dùng theo dõi, phân tích và kiểm tra gói tin mạng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật hoặc tấn công.
 4. Nmap: Đây là một công cụ quét mạng để khám phá và phân tích các máy chủ, cổng kết nối và dịch vụ đang hoạt động trong một mạng. Nó cung cấp thông tin về cấu trúc mạng và lỗ hổng tiềm năng.
 5. Burp Suite: Đây là một bộ công cụ phát hiện và khai thác lỗ hổng ứng dụng web. Nó cung cấp chức năng gửi và chặn các yêu cầu HTTP, kiểm tra tính bảo mật của ứng dụng và thực hiện các tấn công như xss, sqli, csrf, và path traversal.
 6. John the Ripper: Đây là một công cụ khai thác mật khẩu. Nó được sử dụng để tấn công và phá vỡ các mật khẩu bằng cách thử nghiệm các từ điển mật khẩu, tấn công từ điển và tấn công brute force.
 7. Aircrack-ng: Đây là một công cụ để kiểm thử bảo mật mạng không dây. Nó có khả năng phân tích, bẻ khóa mật khẩu và thu thập thông tin từ mạng Wi-Fi.
 8. Ngoài ra, còn rất nhiều công cụ và kỹ thuật khác được sử dụng trong hacking và kiểm thử bảo mật như SQLMap, Nessus, Hydra, Maltego, OWASP Zap, và nhiều công cụ khác tùy thuộc vào mục tiêu và môi trường thử nghiệm.

Lưu ý rằng việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật này phải được thực hiện với sự đồng ý và tuân thủ các quy tắc và luật pháp về an ninh mạng. Trong khóa học này chúng ta sẽ tập trung vào bộ công cụ Metasploit Framework

Lesson 1.2 – Các Giai Đoạn Hacking

Quá trình hacking thường được chia thành các giai đoạn khác nhau để mô tả quá trình tấn công và khai thác lỗ hổng bảo mật. Dưới đây là các giai đoạn chính trong quá trình hacking:

 1. Thu thập thông tin (Reconnaissance): Giai đoạn này tập trung vào việc thu thập thông tin về mục tiêu cụ thể. Hacker sẽ tìm kiếm thông tin công khai, thông tin WHOIS, tìm hiểu về cấu trúc mạng, các dịch vụ đang chạy và các lỗ hổng tiềm năng.
 2. Quét (Scanning): Trong giai đoạn này, hacker sẽ thực hiện quét hệ thống và mạng để xác định các cổng mạng mở, dịch vụ đang chạy, cấu trúc mạng và các lỗ hổng tiềm năng. Công cụ như Nmap thường được sử dụng trong giai đoạn này.
 3. Kiểm tra lỗ hổng (Vulnerability Assessment): Giai đoạn này liên quan đến việc kiểm tra các lỗ hổng bảo mật đã xác định được từ giai đoạn quét. Hacker sử dụng các công cụ như Nessus hoặc OpenVAS để thực hiện quá trình kiểm tra lỗ hổng và đánh giá mức độ nghiêm trọng của chúng.
 4. Khai thác (Exploitation): Trong giai đoạn này, hacker sử dụng các kỹ thuật và công cụ để tận dụng các lỗ hổng đã được xác định để tấn công vào hệ thống mục tiêu. Công cụ Metasploit Framework là một trong những công cụ phổ biến được sử dụng trong giai đoạn này.
 5. Lưu lượng (Post-Exploitation): Sau khi khai thác thành công, hacker có thể thực hiện các hoạt động bổ sung trên hệ thống mục tiêu. Điều này có thể bao gồm thu thập thông tin, cài đặt backdoor, truy cập từ xa vào hệ thống hoặc tiếp tục khai thác các lỗ hổng khác.
 6. Mở rộng quyền hạn (Privilege Escalation): Trong giai đoạn này, hacker cố gắng tăng quyền hạn truy cập để có thể thực hiện các hoạt động và kiểm soát hệ thống mục tiêu một cách rộng hơn. Các kỹ thuật như tấn công tràn bộ nhớ đệm (buffer overflow), khai thác lỗ hổng dịch vụ và tìm kiếm các thông tin đăng nhập của người

Lesson 1.3 : Metasploit Và Các Công Cụ Mạnh Dùng Để Kiểm Thử Bảo Mật & eHacking

Sau đây là một số công cụ hacking mạnh mẽ được sử dụng trong lĩnh vực bảo mật mạng:

 1. Metasploit Framework: Một nền tảng hacking và khai thác lỗ hổng phổ biến. Nó cung cấp mô-đun, exploit và payloads để thực hiện các tác vụ pentesting.
 2. Wireshark: Công cụ phân tích lưu lượng mạng mạnh mẽ. Nó cho phép theo dõi và phân tích gói tin mạng để phát hiện các lỗ hổng và tấn công.
 3. Nmap: Công cụ quét mạng để khám phá và phân tích máy chủ, cổng kết nối và dịch vụ đang hoạt động trong một mạng.
 4. Burp Suite: Bộ công cụ kiểm thử bảo mật ứng dụng web. Nó cung cấp chức năng gửi và chặn các yêu cầu HTTP, kiểm tra tính bảo mật của ứng dụng và thực hiện các tấn công như xss, sqli, csrf, và path traversal.
 5. John the Ripper: Công cụ khai thác mật khẩu. Nó được sử dụng để tấn công và phá vỡ các mật khẩu bằng cách thử nghiệm các từ điển mật khẩu, tấn công từ điển và tấn công brute force.
 6. Aircrack-ng: Công cụ kiểm thử bảo mật mạng không dây. Nó có khả năng phân tích, bẻ khóa mật khẩu và thu thập thông tin từ mạng Wi-Fi.
 7. SQLMap: Công cụ tự động phát hiện và khai thác lỗ hổng SQL injection trong ứng dụng web.
 8. Hydra: Công cụ tấn công mật khẩu với khả năng thử nghiệm vô số lần với các từ điển mật khẩu hoặc tấn công brute force.
 9. Maltego: Công cụ phân tích thông tin và thu thập dữ liệu từ các nguồn công khai để xây dựng các hồ sơ thông tin và phân tích quan hệ giữa các thực thể.
 10. OWASP Zap: Công cụ kiểm thử bảo mật ứng dụng web tự động, giúp phát hiện các lỗ hổng bảo mật như xss, sqli, csrf, và rất nhiều lỗ hổng khác.

Lesson 2 – Setup Hacking Lab :

Hacking lab (hay còn được gọi là pentesting lab, lab thử nghiệm bảo mật) là một môi trường ảo hoặc vật lý được thiết lập để thực hiện các hoạt động hacking, pentesting và thử nghiệm bảo mật một cách an toàn và kiểm soát. Nó được sử dụng như một nền tảng để thực hành và rèn kỹ năng trong lĩnh vực bảo mật mạng.

Hacking lab thường được cấu hình với các hệ thống và mạng mô phỏng, cho phép người dùng thực hiện các cuộc tấn công và khai thác lỗ hổng mà không gây tổn hại thực tế đến các hệ thống và dữ liệu thật. Nó tạo ra một môi trường an toàn để kiểm tra các kỹ thuật hacking, thử nghiệm các công cụ và triển khai các phương pháp bảo mật.

Các bạn hãy hoàn thành phần cài đặt lab và gởi về BQT qua nhóm học tập Telegram

Comments