Penetration Testing, hay Kiểm Thử Thâm Nhập Là Gì ?

Penetration Testing, hay Kiểm Thử Thâm Nhập, là một hoạt động kiểm tra bảo mật hệ thống, trong đó các chuyên gia bảo mật sử dụng các kỹ thuật và công cụ hacking để tìm ra các lỗ hổng bảo mật và điểm yếu trong hệ thống.

Mục đích của Kiểm Thử Thâm Nhập là để đánh giá tính toàn vẹn và sẵn sàng của hệ thống, giúp người quản trị hệ thống hiểu rõ về các lỗ hổng và điểm yếu của hệ thống và có thể cải thiện bảo mật thông tin.

Quá trình Kiểm Thử Thâm Nhập bao gồm các bước sau:

  1. Thu thập thông tin: các chuyên gia bảo mật thu thập thông tin về hệ thống và môi trường mạng để hiểu rõ cấu trúc và các ứng dụng của hệ thống.
  2. Phát hiện các lỗ hổng: các chuyên gia bảo mật sử dụng các công cụ và kỹ thuật hacking để phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống, bao gồm các lỗ hổng trên phần mềm, cấu hình hệ thống, lỗ hổng mạng và lỗ hổng về bảo mật vật lý.
  3. Thử nghiệm các lỗ hổng: các chuyên gia bảo mật thử nghiệm các lỗ hổng đã phát hiện để xác định tầm ảnh hưởng và cách thức khai thác.
  4. Đánh giá mức độ nghiêm trọng của các lỗ hổng: các chuyên gia bảo mật đánh giá mức độ nghiêm trọng của các lỗ hổng và ưu tiên các lỗ hổng cần được khắc phục đầu tiên.
  5. Báo cáo kết quả: các chuyên gia bảo mật tạo ra một báo cáo chi tiết về các lỗ hổng và điểm yếu của hệ thống, cùng với các đề xuất để cải thiện bảo mật hệ thống.

Các hoạt động Kiểm Thử Thâm Nhập thường được thực hiện bởi các chuyên gia bảo mật, đội ngũ bảo mật của tổ chức hoặc các công ty cung cấp dịch vụ bảo mật. Các chuyên gia bảo mật thường được trang bị các công cụ và kỹ thuật hacking, và có kiến thức chuyên môn về an ninh mạng và bảo mật thông tin.

Kiểm Thử Thâm Nhập là một hoạt động quan trọng trong việc đảm bảo tính toàn vẹn và sẵn sàng của hệ thống. Các lỗ hổng và điểm yếu có thể là cửa vào cho các hacker mũ đen tấn công và truy cập trái phép vào hệ thống, đánh cắp thông tin quan trọng hoặc gây hại cho hệ thống. Việc phát hiện và khắc phục các lỗ hổng và điểm yếu giúp giảm thiểu nguy cơ bị tấn công và đảm bảo tính toàn vẹn và sẵn sàng của hệ thống.

Ngoài ra, Kiểm Thử Thâm Nhập cũng giúp các tổ chức và công ty tuân thủ các quy định và pháp luật về an ninh mạng và bảo mật thông tin. Các quy định và pháp luật này yêu cầu các tổ chức và công ty phải thực hiện các hoạt động kiểm tra bảo mật hệ thống để đảm bảo tính toàn vẹn và sẵn sàng của hệ thống, cũng như bảo vệ thông tin và dữ liệu của khách hàng và người dùng.

Các chuyên gia bảo mật thường được đào tạo và chứng chỉ về Kiểm Thử Thâm Nhập, bao gồm các chứng chỉ như Certified Ethical Hacker (CEH), CPENT, LPT, (OSCP) , và PenTest+ cùng nhiều chứng chỉ khác. Những chứng chỉ này cung cấp cho các chuyên gia bảo mật các kỹ năng và kiến thức để thực hiện các hoạt động Kiểm Thử Thâm Nhập và đảm bảo tính toàn vẹn và sẵn sàng của hệ thống.

Tại Việt Nam , có các lớp đào tạo trực tuyến về các chứng chỉ này tại CEH VIETNAM trên mô hình lab hiện dạo, tiên tiến có thể thực hành qua mạng 24×7

Comments