Hacking Là Gì ?

Hacking là một hoạt động nghiên cứu và thực hành về việc khai thác các lỗ hổng và điểm yếu của hệ thống máy tính, mạng và phần mềm để có thể truy cập và kiểm soát hệ thống mà không được phép.

Tuy nhiên, hacking không phải là hoạt động bất hợp pháp hoặc xâm phạm đến quyền riêng tư, mà có thể được sử dụng để cải thiện bảo mật hệ thống và đưa ra những cải tiến cho các phần mềm và hệ thống mạng.

Hacker là người thực hiện hoạt động hacking. Có hai loại hacker: white hat hacker (hacker mũ trắng) và black hat hacker (hacker mũ đen). White hat hacker là những người sử dụng các kỹ thuật hacking để tìm ra các lỗ hổng và điểm yếu trong hệ thống, nhằm giúp cải thiện bảo mật của hệ thống đó. Trong khi đó, black hat hacker là những người sử dụng các kỹ thuật hacking với mục đích xâm nhập vào hệ thống để gây thiệt hại, trộm cắp thông tin hoặc tấn công.

Ngoài ra, còn có một loại hacker nữa là gray hat hacker (hacker mũ xám), đây là những người có thể sử dụng các kỹ thuật hacking để tìm ra lỗ hổng và điểm yếu của hệ thống, nhưng không có ý định phá hoại hoặc tấn công vào hệ thống đó.

Việc sử dụng kỹ thuật hacking phải được thực hiện với sự đồng ý của chủ sở hữu hệ thống, và phải tuân thủ các quy định pháp luật về an ninh mạng và bảo mật thông tin.

Tất cả các hoạt động liên quan đến hacking đều có thể được chia thành hai loại: hacking đạo đức (ethical hacking) và hacking phi đạo đức (unethical hacking).

Hacking đạo đức (ethical hacking) được thực hiện với mục đích tìm kiếm và khắc phục các lỗ hổng trong hệ thống bảo mật của một tổ chức hoặc công ty. Những người thực hiện hoạt động này thường được gọi là “hacker đạo đức” (ethical hacker) hoặc “hacker mũ trắng”. Hacker đạo đức có thể được thuê bởi các tổ chức, công ty để kiểm tra và cải thiện bảo mật hệ thống của họ. Việc sử dụng kỹ thuật hacking trong trường hợp này được coi là hợp lệ và được hỗ trợ bởi pháp luật.

Hacking phi đạo đức (unethical hacking) được thực hiện với mục đích xâm nhập, phá hoại hoặc trộm cắp thông tin từ hệ thống của người khác. Những người thực hiện hoạt động này thường được gọi là “hacker mũ đen” (black hat hacker) hoặc “cracker”. Việc sử dụng kỹ thuật hacking trong trường hợp này là bất hợp pháp và được coi là tội phạm.

Ngoài ra, còn có một loại hacker nữa là “hacker mũ xám” (gray hat hacker) hoặc “hacker bậc trung” (mid-range hacker). Họ sử dụng kỹ thuật hacking để kiểm tra bảo mật hệ thống của một tổ chức hoặc công ty mà không được sự cho phép của người sở hữu hệ thống. Việc sử dụng kỹ thuật hacking trong trường hợp này có thể được coi là bất hợp pháp, tùy thuộc vào quy định của pháp luật về an ninh mạng và bảo mật thông tin ở từng quốc gia.

Vì vậy, việc sử dụng kỹ thuật hacking phải được thực hiện với sự đồng ý của chủ sở hữu hệ thống và tuân thủ các quy định pháp luật về an ninh mạng và bảo mật thông tin.

Hacker mũ xám (gray hat hacker) là những người có kỹ năng và kiến thức về hacking, tuy nhiên không thực hiện các hoạt động hacking một cách phi đạo đức. Thay vào đó, họ sử dụng các kỹ thuật hacking để kiểm tra bảo mật hệ thống của một tổ chức hoặc công ty, tìm ra các lỗ hổng và điểm yếu của hệ thống và báo cáo lại cho chủ sở hữu hệ thống để cải thiện bảo mật.

Một số khóa học liên quan đến hacker mũ xám và ethical hacking bao gồm:

  1. Certified Ethical Hacker (CEH): đây là một trong những khóa học nổi tiếng nhất về ethical hacking, được cung cấp bởi EC-Council. Khóa học này cung cấp các kỹ năng và kiến thức để thực hiện các hoạt động hacking đạo đức, bao gồm phát hiện các lỗ hổng và điểm yếu của hệ thống, kiểm tra bảo mật và xử lý các cuộc tấn công mạng.
  2. Offensive Security Certified Professional (OSCP): đây là một trong những khóa học và chứng chỉ nổi tiếng nhất trong lĩnh vực thử nghiệm thâm nhập, được cung cấp bởi Offensive Security. Khóa học này cung cấp các kỹ năng và kiến thức để thực hiện các cuộc tấn công mạng và kiểm tra bảo mật của hệ thống.
  3. Penetration Testing Professional (PTP): đây là khóa học và chứng chỉ thử nghiệm thâm nhập cao cấp, cung cấp bởi eLearnSecurity. Khóa học này cung cấp các kỹ năng và kiến thức để thực hiện các cuộc tấn công mạng, kiểm tra bảo mật của hệ thống và xác định các lỗ hổng và điểm yếu.
  4. Certified Information Systems Security Professional (CISSP): đây là một trong những khóa học và chứng chỉ bảo mật thông tin nổi tiếng nhất trên thế giới, được cung cấp bởi (ISC)². Khóa học này cung cấp các kiến thức về bảo mật thông tin và các kỹ năng để đảm bảo tính toàn vẹn, sẵn sàng và bảo mật của thông tin.

Những khóa học trên cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện các hoạt động hacking đạo đức và thử nghiệm thâm nhập, và là lựa chọn tốt cho những người quan tâm đến việc trở thành hacker mũ xám hoặc thử nghiệm thâm nhập. Tuy nhiên, để trở thành một hacker mũ xám chuyên nghiệp, không chỉ cần có kiến thức chuyên môn mà còn cần có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, khả năng tìm kiếm thông tin và khả năng giao tiếp.

Ngoài ra, việc trở thành hacker đạo đức cũng yêu cầu tuân thủ các quy định và pháp luật về an ninh mạng và bảo mật thông tin. Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành hacker mũ xám hoặc thử nghiệm thâm nhập, hãy tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật và đảm bảo tuân thủ các quy định đó.

Các khóa học và chứng chỉ liên quan đến hacker mũ xám và thử nghiệm thâm nhập có thể giúp bạn tiếp cận với lĩnh vực này và có thể trở thành bước đệm cho sự nghiệp của bạn. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của quá trình học tập và phát triển kỹ năng, bạn cần tiếp tục nghiên cứu, học hỏi và thực hành để trở thành một hacker mũ xám chuyên nghiệp.

Một số khóa học tại Trường Hacker Mũ Xám là

  • GCEH 1 – Hacking Với Metasploit
  • GCEH 2 – OSINT
  • GCEH 3 – Hacking Với Kali Linux

Ngoài ra, còn có các khóa học nâng cao đào tạo theo chương trình chứng chỉ quốc tế do đội ngũ CEH VIETNAM phụ trách.

Comments