Module 2 – Pentesting Với Kali Linux

Xin chào các bạn, sau đây là danh sách các bài học (nội dung đầy đủ hơn cả khóa học trên Udemy). BQT dựng lại lớp này để phục vụ cho các học viên đã đăng kí trên Udemy 2 khóa học Hacking Với Metasploit và Pentesting Với Kali Linux. Các học viên sẽ được […]

Module 01 – Tổng Quan Về Hệ Thống BackTrack & Kali Linux

Module 1 gồm 10 bài học tham khảo bằng tiếng Việt về BackTrack và Kali Linux, và 30 bài tiếng Anh với phụ đề. Trong các bài học này các bạn chỉ cần nghe và xem demo, sau khi kết thúc học phần các bạn có thể làm thực hành lại các thao tác trong […]